როგორც დაგპირდით, აუქციონი გრძელდება...
როგორც დაგპირდით, აუქციონი გრძელდება...
10 ლარი სასტარტო ფასი! ოქრო/ვერცხლის კომბინირებული ბეჭედი. სარეალიზაციო ფასი 105 ლარი. GOOD LUCK!!!!!!
www.ebay.com